D11_048

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Karstorp i Tiellmo sochn och Sundbo1 häradh

Littera et
Numero                                                                            Tunnor Cappar  Höö
                  Notarum Explicatio                                                              Somma
                                                                                                                     lass
    Karstorpp, har tillförende bestådt af 1 helt cronohem-
    man, men effter den nya skattläggningen förmedlat til ½
    Åboerne Pehr Åndersson och Jon Åndersson,
A. hafwa åker i det wästra gierdet, styf leeriordh                4        20
B. Flåttleera                                                                          -        20
C. Åker i det östra gierdet, styf leera                                   6        12
D. Jtem syr- och flåttsandh                                                   -        6
E. Höö i Wästerängen, af sanck- kierr- och dywall                                    14
    Jtem skarpp- och steenigh hårdhwall                                                       2
F. Ståckängen, af starrwall, och stenigh backar uthj                                    3
G. Nyängen, af starrwall                                                                              5
H. Norrängen, af bergh och biörckskough medh sanck-
    starr- och kierrwall till                                                                              6
    Gierdeshöö af maa- och starrwall                                                             2
    Jtem sanck dyewall                                                                                   2

    Åfwanstående ängiar, äro mehrendehls åhrligen
    beswärliga att berga, med alt deras sanckheet och
    öfwerflödigt wattn skull.
    Vthmarcken den ganska ringa och lyten ähr, består
    mehrendehls af bergknallar och något ungh gran-
    skough, som hwarcken förslår till trinne eller
    weddebrandh; muhlbete mycket skarpt och magert.
    Fiskie i åhn /lytet/ inga flere lägenheeter
   
    Afmätt in Julio Anno 1694
    af
    Niels Lundberg

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wnstorpps ängh möter här
Gransta ägor möta här
Kierrs ägor möta här
Dråsa (O-?) ägor möta här
Risa ägor möta här

Skarp stenbacka
Sanckt dye-kierr
Stenbacka
Linda
Stenigh marck och biörckskough
Linda medh granskough
Vthmarcken
Kierr
Sanck linda
Linda
Karstorp
Kalftäppa
Stenig hårdwal tillförende warit swidielandh
Stenbacka
Lada
Backa
granbackar
Lada

Schala Ulnarum
_______________________
1) Över Sundbo tillfogat Bråbo