D11_049

(Baksida till D11_050 och D11_051)

15
Ringeby
Hammarkinds härad
Westerhuusby sochn