D11_050

(Rubriken till D11_051 kan läsas här och en senare tillfogad text.)

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer ett hemman i Ringeby Wästärhusby sochn
Hammerkins häradh

(Senare text på en uppvikt flik:)
Extract af skattläggnings Jnstrumentet hållit öfwer Ringeby ½ crono-
augmentshemman til Rusthållet Kumla Numero 63 åhr 1730.

Dhetta hemman består af 2ne stänger i byelag med
½ hemman om 2 ½ stång. ½ dito om 2 stänger,
1 ibidem om 5 2/3 stång och Vestad skatteutjord om
4 stänger.
Åhrligit giärdeshöö 2 lass hårdwall
Thet öfriga är lika med Charta Beskrifningen

(Text nedtill i marginalen:)
1 A och b innehåller 31 tunnland
C, D och E innehålla 26 tunnor 16

Reviderad 1739 in Majo för herr Gustaf
Adolf von der Sacken genant ohtens byte ...
   
vide memorial
    in Junio 1739