D11_059

(Baksida till D11_060)

Bråberg 18.
Hammarkinds härad
Skinberga sochn