D12_003

(Jordebok D12, pärmens insida)

Reviderad och jämförd med Registret och jordeboken,
i hvilken alla /förut/ förglömda Chartor äro anteknade
med 12. Stockholm den 21 julii 1872
         +
                                                    P. Westerstrand