D12_005 Register 1

G 12

Lähn            Häradet            Socknen        Hemmanens namn                Chartorne
                                                                                                            Folium Folium
                                                                     {Öster Fornåsa                    1        7
                                            {Fornåsa          {Bricksta by                        2        11
                                            {                       {Bobergs by                        3        15
                                            {
                                            {                        {Torpa                    3          4        19
                                            {                        {Skedwy                            5        21
                                            {Löhnsåhs        {Bonarp                              5        21
                                            {                        {Ebbarp                  2          5        21
                                            {                        {Lönsås                              5        21
                    {Bobergs         {
                    {                      {Ellfwesta         Orfwa                                 6        25
                    {                      {                                                        1
                    {                      {Krigsbergs      {Ählmyra gård                    7        29
                    {                      {                        {Torpet Hästbacken            7        29                              
                    {                      {
                    {                      {                        {Kulla och    }
                    {                      {Flysta sochn    {Lilla            }                    8        32
                    {                                                {Walla          }
                    {
                    {                       {Flysta sochn    Norrlund                            9        37
                    {                       {
                    {                       {                        {Myra                                 9        37
                    {                       {                        {Frubergsängen tillhör
                    {                       {                        {Sjöbacka                          14        56
                    {                       {Wreta Closter  {Biälösa                             10        41
                    {Gullbergs       {                        {Bergby                              11        45
                    {                       {                                                        2
                    {                       {Wästerlösa       Helgebotorp                       12        49 
Wästan- }    {                       {
stång      }    {                       {                        {Wågersta by                     13        52
                    {                       {                        {Äng till Rågåla                 14        56
                    {                       {Liung sochn    {Siöbacka gård }
                    {                                                 {med                }                14        56
                    {                                                 {Säby               }
                    {                       
                    {                                                {Folkinge utjord     2           15        61
                    {                        {Kysa sochn    {Biärkeryd                          15        61
                    {                        {                       {Fagerkulla en utjord         15        61
                    {                        {
                    {                        {                        {Boda by                            16        65
                    {                        {                        {Skiälhambra                     17        69
                    {                        {Hägersta          {Bankesta bys utmark       18        73
                    {                        {                        {Aska by                            18        73
                    {                        {                        {En kyrkoutjord                 18        73
                    {                        {
                    {Kinds              {                        {Danskebo                          19        77
                    {härad               {Wåhlnäs          {Skårsmåla                         20        81
                                              {                        {Calmaretorpet                   20        81
                                              {                                                        2
                                              {Horn                {Ähleby                              21        85
                                                                        {Kufvehult                          22        89
                                                                                                        2                 

                                                                                        Hallsta