D12_008

(Baksida till D12_009)

2
Bricksta by
Bobergs härad For-
sa sochn