D12_015

(Baksida till D12_016 med uppvikt text från D12_017.
Text nere t.h.:)

5.
Skedwy
Bobergs härad
Lönsåhs (sochn)