D12_021

(Baksida till D12_024)

G:12

7
Åhlmyra herregård
Bobergs härad
Krigsbergs sochn