D12_025

(Baksida till D12_026 och D12_027, texten delvis under textilremsa:)

Kulla och1

__________________
1) Enligt registret Kulla och Lilla Walla,
Flysta socken
, Bobergs härad