D12_029

(Baksida till D12_030 och D12_031)

9.
Norre Lund,
Gullbergs härad
Flysta sochn