D12_032

(Baksida till D12_033)

10.
Biälösa
Gullbergs härad
Wreta Closter sochn