D12_034

(Baksida till D12_035)

11.
Bergsby
Gullbergs härad
Wreta Closter sochn