D12_036

(Baksida till D12_037)

12.
Helgebotorp i
Gullbergs härad
Westerlösa sochn