D12_038

(Baksida till D12_039)

13
Wågersta by
Gullbergs härad
Liung sochn