D12_040

(Baksida till D12_042)

Numero 14
Siöbacka gård med Säby
hemmanet Gullbergs härad och
Liung sochn