D12_043

(Baksida till D12_044)

15
Biärkeryd
Kinds eller Kinna härad
Kysa sochn