D12_046

(Baksida till D12_048)

16
Boda by
Kinds härad
Hägersta sochn