D12_049

(Baksida till D12_050)

17.
Skiählhambra
Kinds härad
Hägersta sochn