D12_051

(Baksida till D12_053)

18.
Aska by i
Kindz härad och Hägersta
sochn