D12_054

(Baksida till D12_056)

74        75

19
Danskebo
Kinds härad
Wåhlnäs sochn

G 12.