D12_057

(Baksida till D12_059)

78        79

20.
Skårsmåhla
Kindz härad Wåhlnäs sochn