D12_058

(Nedvikt flik över D12_059, hela texten och kartbilden kan ses där)