D12_060

(Baksida till D12_061)

21.
Ähleby
Kindz härad
Horn sochn