D12_065

(Baksida till D12_066)

23.
Hallsta sätegård
Kindz härad
Tiärstad sochn