D12_067

(Baksida yill D12_068)

24.
Rimforsa by i
Kindz härad Tiärsta
sochn