D12_068

(Kartakt inskannad i 3 delar:
D12_067 Baksida
D12_068 Kartbild
D12_069 Text Notarum Explicatio

Text på kartbilden:
)

Sten
Giästgifwarens engh bruukas till Rimforssa
Giästgifwarens hage
Jons hage
Ny fälla
Rimforssa ägor möther som strecka sigh
    een myhl langre uppå
    waster, doch mestedehls
    ogangligh mark
talle-moar
Skog af tall gran biörk och ahle skough
m
Stoor måsse
Moar
Bergh
Järnlunds Lacus
(Text i mittpartiet:)
Knechtetorp
Giästgifware åcker
dungjordh
leer jord
Eke backe
Kiärr eng
Eng kallas Forssebo eng
Kiärr eng
wall
hård wall
till heela byn
(Högra delen av kartan:)
dhe tree andras deelar
Jons åker
Bets mark
Cane fiske
knechte torp
Rimforsa
Åsund Lacus
lera
lera
sanblan-dat lerjord
san jord
san jord
san jord
ler jord
san leer
leer jordh
swart mylla
san jord
leer
leera
mull
leera
san jordh
leer jordh
leer jordh
leera
leera
leera stark
san leer jordh
Brän skiähr?
leera
lera
sanblandat jordh
leer jordh
Täfwelsta ägor stöta emoth på denne sydan
wysare
wysare

Scala ulnarum