D12_072

(Baksida till D12_073 och D12_074)

26.
Tiusta by
Kinds härad och
Eneby sochn