D12_078

(Baksida till D12_079)
28.
Wygersta by
Kindz härad
Kiällsta sockn