D12_079

(Rubrik:)
Geometrisk afryttningh
öfwer Wygersta by, belägin i Kinds härad
och Kiällsta sochn, afmätt Anno 1692

 Numero                                                                     Åcker         Eng
                                                                            Tunnor Kappar Lass
    Notarum Explicatio

1. Denne Wygersta by består af 3:ne hemman á 3/8
    chrono, hwilka hemman lyka Proportion i
    ägorne hafwa, som ock alla med 1. numer, hafwer
    ganska ringa humblegård, om 4 á 5 stänger

    Norre giärdet
    af 2:ne jordhemåner som
2. Lehrjordh                                                            3        -
3. Dungjord                                                            8        20

    Södre giärdet
    Och af 2:ne jordh måhner
4. Lehrjordh                                                            3        -
5. Dungjord                                                             7        7
    Åhrligit giärdes höö till alla gårdarna                                        3

    Engiarna
6. Engh kallas Nyhägnan består af kiärf
    hårdwall medF         /F måsebottn/                                            4 ½
7. Stägg wall i samma engh                                                          4 ½
8. Storängen, af hårdhwall medh måsebottn                                 1 ½
9. Starrwall och sanck dybottn                                                      12
10. Lill ängen af hårdhwall af syr och myrmåsewall                    7 ½

    Hage
11. Koohagen är af slyka willkor, som godt bethe
    Skougen af gran, tall, biörck och ahl, till fång
    och giärdsle tienlig.
12. Än en hage af godt bethe

    Wtmarken
13. Är medh många stora berg, skoug af ringa wärde.
    Fiske j siön Åsunden fånges med noot, och sän-
    kemiählar, af föga wärde.

(Text på kartbilden:)
Hofby ägor möta här
Aska ägor komma på denne sydan att möta
linde
linde
linde
linde
linde
linde
linde
Nyhägnan
Stor ängen
Wigersta by
Berg
Backe
backe
Backe
Linde
Berg
Södre giärdet
Lillängen
Ny af swediat land
Lilläng skiälet
Koohagen
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Suns-öhn
Siön Åsunden

Schala Ullnarum

(Senare text nere t.h.:)
Reviderad in February 1740. Norra gierdet
befunnit för högt utsatt i beskrifningen
och Södra dito för lindrigt.
Project skattläggning öfwer ett hemman i samma Wiggersta 
by är jämte Memorialet til ......
....    25 February 1740