D12_085

(Baksida till D12_086)

31.
Slogebo by
Ydre härad och Torpa
sochn