D12_089

(Baksida till D12_091)

33.
Brunsnäs herregård
med
Stebbarp och
Biörckvyk
Ydere härad
Torps sochn