D12_094

(Baksida till D12_096)

35.
Förnäs och
Boda
Ydre härad
Torpa sochn