D12_100

(Baksida till D12_101 och D12_102)

Åhlstorp medh Swarttorp
Hult och Skatorp
Ydre härad
Askeryd sochn
    37
Råå och röörs charta