D13_001a

(Ryggsida till jordebok D13:)

D Östergötlands län        13