D13_003

(Insida av pärm till jordebok D13 med senare text:)
Reviderad och jämförd med Registret och Jordeboken,
i hvilken de uteglömda chartorna blifwit anteknade
med 13. Stockholm den 20 Augusti 1812
         +                   Nils Westerstrand