D13_004_Register

Linköpings Län   Östkinds härad   Qvarsebo sockn
                                                                                  Pryssgården        }
                                                                                  Mjölnargården     }
                                                                                  Åttorp                  }
                                                                                  Wiberholmen       }
Nyköpings          Jönåker1                Tuna                Öfvershytta          }  42. 175
                                                                                  Häradstorp           } 
                                                                                  Salvetorp              }
                                                                                  Sandvikstorpet     }
                                                                                  Svinkarestugan    }   

________________
1) Wingåker överstruket och ersatt med Jönåker