D13_005_Register_2

(Text på vänstra sidan:)

Detta Registret blef
Revideradt den 14 january och
vorte effterfölljande härader befundne
oftare noterade så att andra härader
emellan fölio och icke i en viss ordning
som sig borde

Lysings härad        2
Aska                      2
Wallkebo               2
Hanekinds             4        Kiärna soch
Skiärkinds             2
Hammarkinds        2
Östkinds                2

(Text på högra sidan:)
Östergötland

District eller      Häradet        Socknen         Hemmanet                            Chartan
Lähnet                                                                                                    Numero Folio
                     
                                                                    {Bråborg konungs-    }
                                                                    {gård med dess          }        1        3
                                                                    {Ladugård och Torp  }
                                                                    {
                         Lösings        Dagsberg       {Bråborgs åthskillige  }
                                                                    {holmar och öyar        }        2        7
                                                                    {i Bråwykan                }
                                                                    {
                                                                    {Bråborgs Swinerön   }        3        11
                                                                    {med några holmar     }

                        {Lysings        Tollsta            Alwastra closter                  4        15
                        {
                        {Aska härad  Motala sochn {Äng till Wastena Hospital     5        19
                        {                                           {Lyndsnäs /med dess Torp/     5        19
#                      {                                           {Atteby och Koppetorp           5        19
                        {                                           {Toridberga gård
                        {                                           {med dess Torp                       6        23
                        {
                        {Giöstrings    Egby sochn    Båckholm med dess
                        {                                                              Torp                     7        27
                        {
                        {                                           {Stora Liunga                        8        31
                        {                                           {Rohälls äng                          9        35 
                        {                    {Weetha         {Rackarp med en /utjord/      9        35
                        {                    {                     {Weta prästegårds ägor         9        35
                        {                    {                     {Kårarp                                 10       39
                        {                    {                     {Mantorps uttjord                 10       39
                        {                    {                     {Åker till Nybble                  10       39
                        {                    {       
                        {                    {                     {Wester Eldslösa                   11       43                     
Wästanstång   {                     {Möhleby       {Stubbeskog                         12       47           
                        {                    {                      {Öster Eldslösa                     13       51
                        {                    {
                        {Wyfolka      {Normlösa       {Westernederlösa                14       55
                        {                    {                       {Gåflösa                              15       59
                        {                    {
                        {                    {Wyby sochn    Skåtteby                             16       63
                        {                    {
                        {                    {Sya sochn        Nibble                                17       67
                        {                    {
                        {                    {Herberga        Öyebroqwarn                       18      71
                        {
                        {Walkebo      Nykyl             {Utterstorp                            19       75
                        {                                            {Häggebo                             20       79

                                                                        Krångostawesta???

# (Text i vänstra kanten, som redovisas här:)
Kishult                      }
Södrebäck                 }
Norräng                    }
Bryggarehemmet      }
Lokarp                      }    7.     27.
Ägor till Bregård      } 
- Ljungby och           }
- Lennestorp             }

Östergöthland    Wästanstång    Lysings härad; Aska härad; Giöstrings härad; Wyfolka härad  Walkebo    Hanekinds