D13_006_Register_3


(Text på vänstra sidan, som är en fortsättning på registret på D13_005:)

                                                                                                                    Chartorne
                                                                                                                 Numero Folio
                                            Gammalkil              {Äng till Drättinge          21        83
                                                                            {Krångesta                      21        83
                                                                            {Äng till Prästegården    21        83
                                                                            {Andebo by                    22        87
                                                                            {Tvisteparp1 mellan
                                                                            {Andebo, Björk-
                                                                            {hult och Måsehult        22        87
                                            {Gamkil och Harg   {Häggebo                      23        91  
                                            {Gammelkyl            {Blackstorp                   24        95
                                            {                               {Stillinge                       25        99 
                        {Walkebo    { 
                        {                  {Bakeryd                 {Uplunda       5             26        103
                        {                  {                               {Rakeryd                      26        103
                        {                  {         
                        {                  {Wickensta               {Åsarp gård med                  }             
Wästan stång   {                  {                               {des tegar i Bankeberg         } 27        107
                        {                   {                               {by och Solmarka Rusthåll  }
                        {
                        {                    {Slaka sochn            Gålsta                            28        111
                        {                    {
                        {                    {Skeda sochn            Mörby samt
                        {Hanekinds   {                                ägor till Giästringe       29        115
                        {härad           {
                                              {Kaga sochn             Alguwy                         30        119 
                                              {
                                              {Sanct Lars sochn     Sigganstorp                31        123
                                              {Sanct Lars,              Tvistepark emellan Siggan-    }
                                              {Skeda och Wist        torp, Hässlekulla och              } 31        123
                                                                                 Idingstorp                               }       
                                                                                                                        31

Uthi detta band finnes och åthskillige
Råå och Rörs Chartor, som fölljande
Titul-blad och Specification utwysar.
Jtem twistige parkars- och Råliniers Chartor     2 pn
                                                                                                   
                                                                                         32 Säby gård ett cetera                                                                                                                   Östorp Rå och Rörs chartor
__________________________
1) Fel för Tvistepark(Text på högra sidan:)

            Östergöthlands
    Åthskillige Råå och Röörs Chartor
    med slyke flere affattningar
                                                                                                          Chartan       
Häraderne                Sochnarne            Gårdar och lägenheter        Numero folio

                                                            {Säby gård med                }
                                                            {Torpa och                        }
Hanekinds               Wist sochen        {Tallmo byar,                    }    32        127
                                                            {Bjerka och Landemäre    }
                                                            {hemman samt några        }   
                                                            {Torp der wyd belägne     }          

                                                            {Hallby sätegård               }
                                                            {och By med                     }
                                                            {Myrhagen                        }
Skiärkinds härad    Skiärkinds sochn {Nysätter                           }    33        131 
                                                            {Hagsäter och                    }
                                                            {Hälgesäter                        } 
                                                            {samt Haleby Torp            }

                                Östra Ryd            Damvikstorpet                        43        169

                                                            {Brokinds gård                  }
                                                            {medh                                }
Kinds härad            Wåhlnäs sochn    {Wiggeby och                    }    34        135
                                                            {Sundsmåla                        }
                                                            {samt Torp                         }

Lösings härad    Sanct Johannis socken  Wästerby och                }
Bråbo härad1        Eneby sochn1         {Händelö gårdar                }
                                                            {med                                  }    35        139
                                                            {Melby och                        }
                                                            {Rosendahl                        }          

Hammarkind        Gryth sochn           {Marsätters Herre gård       }
                                                            med Långedal och              }    36        143
                                                            Skräddarebo                        }
                                                            samt dess Torp                    }
                           
                                                            {Reenstad      }Deras belä-         }  
                                                            {Ramstad      }genheter in-         }
Lysings härad    Svanshalls                {Gottorp        }om hwar an-        }    37        147
                                                            {Åhs och       }dres Rå coh Rör  }
                                                            {Swartekiälla }samt Bolsta-       } 
                                                            {                     }da skilnader        }
                                                            {Ägor till Särsöga }                         37        147

                                                            {Ållonö gårds distance                }
                                                            {ifrån dess Ladugård benämd     }
Östkinds härad    Ottenby sochn        {Timmergata, eller dess              }    38        150
                                                            {rå och rör innom Ållonö            }
                                                            {ägors begrep                              } 

                                                                                 Ullfåsa

Östergötland Rå och Rörs Chartor

_________________________________________________________
1) Överstruket och ersatt med Lösings härad och Sanct Johannis socken