D13_007_Register_4

                                                                                                        Numero    Folio
                                                        {Ullfåhsa med                  }  
                            {uti                      {dess Torp och                 }  
Aska härad          {Egbyborna         {Bärga bys                       }        39        151
                            {eller                    {ägor innom deras           }
                            {Ask sochn          {rågångh eller rå och rör }

                                                        {Torönsborg /eller Drag/ på     }
                                                        {Tooröhn med dess                  }  
                             {Skiällwyk         {Torp och rå och rörs hemman} 
Hammarkinds      {sochn och         {Dulsvik, Hörna, Ugglevik      }    40        157
                             {Sancta Anna    {Fliksten, Brevik, Forsvik        }
                             {Capell              {Knålebo, Benningvasa, Ut -   } 
                                                        {tergåla och Bögelot                }
                                                               
                                                        {Lagerlunda                      } 
                                                        {med dess Torp och          } 
Hanekinds härad  Kiärna sochn     {Ledinglunda                    }    41        161
                                                        {Röörgångar samt             }    44        171
                                                        {Jäblarp Capellet             }
                                                        {Bärtra och Bjärkarp     }

            Twistige rålinier
                etcetera
                    1
    Twistige tracten emillan
Östergöthlands        }
    och                      } Höfdingedömen = Nemligen
Södermannelands   }                                              
                              emellan
Östkinds härad i Östergiötland och
    Wingåker sochn i Södermaland
    wyd Näfweqwarn och Bråwykan      

                    2.
    Twistige tracter emillan                                                        }
Gootsen under Biörkvyk och hemmanen                                 }
Syttorp och Säfwetorp samt Bubbetorp                                    }    43        169
            uti                                                                                  }  
Skiärkinds härad och Ryby (överstruket) Östra Ryd socken   }      

Hanekinds härad Kiärna sochn       Lager-            }    44    171
                                                        Lidingelunda  }