D13_008

(Baksida till D13_010)

Konungsgården Bråborg
    med dess
Ladugård
Lysings härad    Dagsbergs
                           sochn