D13_012

(Baksida till D13_013)

2
Jsterön
Jsterö kalf
Korreholmen
Eekholmen och
Sykholmen
Lösings härad
Dagsbergs sochn