D13_014

(Baksida till D13_016)

3.
Swinnerön med åtskili-
ge holmar samt skiär
Lysinze härad Dagsberga
                        sochn