D13_017

4.
Alvastra Closter
Lysings härad
Tollsta sochn