D13_019

(Baksida till D13_020)

5
Lindenäs
Aska härad
Mothala sochn