D13_021

(Baksida till D13_022)

6.
Säthegården
Fridberga
Aska härad
Mothla sochn