D13_023

(Baksida till D13_022 på vänstra halvan)

Fridberga

(Baksida till D13_024 på högra halvan:)

7
Bårkholm
Giöstrings härad

(Sockennamnet överlappat)