D13_025

(Kartakt inskannad i flera delar:
D13_023 Baksida
D13_024 Text Notarum Explicatio och vänstra halvan av kartbilden
D13_025 högra sidan av kartbilden
)

(Text här, delvis överlappande från D13_024:)

Här tager Giötewyes ägor och vthmarck weedh
Anunda siön
Hyt sträcker sigh och Giö-tewyes vthmarck
Här tager Öhringe ägor och vthmarck weedh
Öhrwadet
Här på denne syn-den om landhzwägen tager Jnge-
marstorp ägor weedh
Klanckesteen ett torp på Jngemarstorps ägor
Linnefårss uhrfiälls äng på denne plaan
Öhringe ängh är här emellan Landhzwägen och
åhn belägen
På denne sydan emel[lan]
landhzwägen och åhn tager Räffwetomp-
ta ägor och ängh weedh
Räfwetompta gårdh är här belägen
Biörnemåsen
Här öster om landzwägen och neder till Sättertorpa siöö
ähr Räfwetompta ägor och vthmarck
Här öster om och i halfwe siööen tager Quisslehullts
ägor och vthmarck weedh
Sättertorpa siöö
Breegårdz skough och vthmarck
tager her weedh och strecker sigh
till landhzwägen och brooen
Här tager Timmerys ägor och vthmarck weedh
Bärg ägor tager här weed
Här intill och neder i åhn är och Timmeryes ägor