D13_026

(Baksida till D13_028)

8
Stora Liunga
Wyfolka härad
Wretha sochn