D13_029

(Baksida till D13_030)

9
Råckarp i Wyfol-
ka härad och Wetha sochn